STOBBENFREZEN

Hoveniersbedrijf Rompen doet voor diverse particuliere en zakelijke klanten stobben frezen. Veel hoveniers laten na het rooien van bomen, hagen en grote solitaire struiken de boomstronken staan.

Middels het diverse machinepark, waarover Hoveniersbedrijf Rompen beschikt, kunnen wij zowel in kleine tuinen, grote openbare ruimtes, bossen en taluds nagenoeg alle boomstronken verwijderen.